ارزیابی اثر مقررات حمایت شغلی بر اشتغال در ایران
48 بازدید
محل نشر: برنامه و بودجه » مهر و آبان 1384 - شماره 93 »(38 صفحه - از 3 تا 40)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
چکیده ارزیابی اثر قواعد حقوقی با استفاده از تجزیه و تحلیل‏های اقتصادی از مهم‏ترین زمینه‏های کاربرد تحلیل‏های اثباتی نگرش حقوق و اقتصاد است.بررسی حاضر به ارزیابی یکی از موضوعات مهم مطرح‏شده در فصل دوم قانون کار یعنی نحوه فسخ قرارداد کار از طریق اخراج کارگر پرداخته است.تحلیل اقتصادی قواعد حقوق معمولا با«قضیه کوز»آغاز می‏گردد اما با توجه به تفاسیر گوناگون بر مبنای این قضیه نمی‏توان پیشاپیش در مورد کارایی مقررات قانون کار اظهار نظر نمود.با توجه به ابهام الگوهای نظری باید به شکل تجربی اندازه و جهت‏گیری امنیت شغلی بر اشغال را مشخص کرد.محاسبه شاخص امنیت شغلی‏ (SJ) که به طور خاص بر هزینه‏های اخراج تمرکز می‏کند، نشان می‏دهد که در ایران پس از تصویب قانون کار فعلی مقدار این شاخص در مقایسه با قانون کار 1337 نزدیک به دو برابر افزایش یافت.تخمین اثر مقررات مزبور بر زیر گروه‏های مختلف جمعیتی از طریق تصریح یک مدل پروبیت نشان از آن دارد که وضع مقررات امنیت شغلی به شیوه فعلی به زیان اشتغال گروه سنی جوان و گروه دارای سطح مهارت پایین است. (*)استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران (**)دکترای دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران